18 món ăn kinh dị nhất thế giới, Việt Nam “góp mặt” không ítThứ Năm, ngày 16/05/2019 10:26 AM (GMT+7)1. Chuồn chuồn chiên – Indonesia và Trung Quốc

Theo Linh Trang (Theo Feedytv) (Dân Việt)BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC


sự kiện
Món ăn kinh dị

‘;
var v_json_data_pr_special = [{“title”:”Cu00e1ch u0111u1ec3 “nu1ea5m lu00f9n” Vu00e2n Hugo body vu1eabn nu00f3ng bu1ecfng u0111u1ee9ng u0111u1ea7u giu1edbi MC…”,”news_url”:”http://bit.ly/2VicWlr”,”summary”:”Cu00e1ch u0111u1ec3 “nu1ea5m lu00f9n” Vu00e2n Hugo body vu1eabn nu00f3ng bu1ecfng u0111u1ee9ng…”,”v_img_url”:”https://image.24h.com.vn/upload/2-2019/images/2019-05-14/medium/1557827065-619-thumbnail.jpg”,”position”:”1″},{“title”:”u0110u1ea9y lu00f9i lu00e3o hu00f3a, nghu1ec7 su0129 Phi Phu1ee5ng tru1ebb khu1ecfe bu1ea5t ngu1edd u1edf tuu1ed5i U60″,”position”:”1″,”news_url”:”https://www.24h.com.vn/bi-quyet-lam-dep/day-lui-lao-hoa-nghe-si-phi-phung-tre-khoe-bat-ngo-o-tuoi-u60-c673a1050722.html”,”summary”:”Cu00e1ch u0111u1ec3 “nu1ea5m lu00f9n” Vu00e2n Hugo body vu1eabn nu00f3ng bu1ecfng u0111u1ee9ng…”,”v_img_url”:”https://image.24h.com.vn/upload/2-2019/images/2019-05-15/medium/ytgf-1557892817-603-width640height480.jpg”},{“title”:”Ngu01b0u1eddi phu1ee5 nu1eef quyu1ebft tu00e2m giu1ea3m bu00e9o khi nhiu1ec1u ngu01b0u1eddi khu1eb3ng u0111u1ecbnh lu00e0 khu00f4ng thu1ec3!”,”position”:”2″,”news_url”:”https://www.24h.com.vn/bi-quyet-lam-dep/nguoi-phu-nu-quyet-tam-giam-beo-khi-nhieu-nguoi-khang-dinh-la-khong-the-c673a1050794.html”,”summary”:”Cu00e1ch u0111u1ec3 “nu1ea5m lu00f9n” Vu00e2n Hugo body vu1eabn nu00f3ng bu1ecfng u0111u1ee9ng…”,”v_img_url”:”https://image.24h.com.vn/upload/2-2019/images/2019-05-15/medium/fd-1557910390-478-width640height480.jpg”},{“title”:”Bu1ea5t ngu1edd vu1edbi phu01b0u01a1ng phu00e1p “u0111u00e1nh bay” 5kg mu1ee1 khu00f4ng mu1ea5t su1ee9c”,”position”:”2″,”news_url”:”https://www.24h.com.vn/bi-quyet-lam-dep/bat-ngo-voi-phuong-phap-danh-bay-5kg-mo-khong-mat-suc-c673a1050712.html”,”summary”:”Cu00e1ch u0111u1ec3 “nu1ea5m lu00f9n” Vu00e2n Hugo body vu1eabn nu00f3ng bu1ecfng u0111u1ee9ng…”,”v_img_url”:”https://image.24h.com.vn/upload/2-2019/images/2019-05-15/medium/av-1557891511-901-width640height480.jpg”},{“title”:”Mu00f3n quu00e0 tu00e2m lu00fd con trai tu1eb7ng mu1eb9 khiu1ebfn ngu01b0u1eddi khu00e1c “ganh tu1ecb””,”position”:”2″,”news_url”:”https://www.24h.com.vn/bi-quyet-lam-dep/mon-qua-tam-ly-con-trai-tang-me-khien-nguoi-khac-ganh-ti-c673a1050715.html”,”summary”:”Cu00e1ch u0111u1ec3 “nu1ea5m lu00f9n” Vu00e2n Hugo body vu1eabn nu00f3ng bu1ecfng u0111u1ee9ng…”,”v_img_url”:”https://image.24h.com.vn/upload/2-2019/images/2019-05-15/medium/yhg-1557892047-469-width640height480.jpg”},{“title”:”Hu00e0nh tru00ecnh giu1ea3m cu00e2n cu1ee7a ngu01b0u1eddi mu1eabu u1ea3nh u0111u1ec3 su1edf hu1eefu body “thu1ea7n su1ea7u””,”position”:”2″,”news_url”:”https://www.24h.com.vn/bi-quyet-lam-dep/hanh-trinh-giam-can-cua-nguoi-mau-anh-de-so-huu-body-than-sau-c673a1050793.html”,”summary”:”Cu00e1ch u0111u1ec3 “nu1ea5m lu00f9n” Vu00e2n Hugo body vu1eabn nu00f3ng bu1ecfng u0111u1ee9ng…”,”v_img_url”:”https://image.24h.com.vn/upload/2-2019/images/2019-05-15/medium/untitled-1-1557909823-550-width640height480.jpg”},{“title”:”Quu00fd u00f4ng vu0103n phu00f2ng u201clu1ed9t xu00e1cu201d sau khi giu1ea3m bu00e9o bu1ee5ng bia”,”position”:”3″,”news_url”:”https://www.24h.com.vn/bi-quyet-lam-dep/quy-ong-van-phong-lot-xac-sau-khi-giam-beo-bung-bia-c673a1050297.html”,”summary”:”Cu00e1ch u0111u1ec3 “nu1ea5m lu00f9n” Vu00e2n Hugo body vu1eabn nu00f3ng bu1ecfng u0111u1ee9ng…”,”v_img_url”:”https://image.24h.com.vn/upload/2-2019/images/2019-05-13/medium/fdsxz-1557741677-668-width640height480.jpg”},{“title”:”Tu1ea1i sao Max Burn Lipo lu00e0 phu01b0u01a1ng phu00e1p giu1ea3m bu00e9o u0111u00e1ng u0111u1ec3 bu1ea1n lu1ef1a chu1ecdn?”,”position”:”3″,”news_url”:”https://www.24h.com.vn/bi-quyet-lam-dep/tai-sao-max-burn-lipo-la-phuong-phap-giam-beo-dang-de-ban-lua-chon-c673a1050305.html”,”summary”:”Cu00e1ch u0111u1ec3 “nu1ea5m lu00f9n” Vu00e2n Hugo body vu1eabn nu00f3ng bu1ecfng u0111u1ee9ng…”,”v_img_url”:”https://image.24h.com.vn/upload/2-2019/images/2019-05-13/medium/–c-1557742162-235-width640height480.jpg”},{“title”:”u0110u00e2y lu00e0 cu00e1ch giu1ea3m bu00e9o cu1ee7a nu1eef tiu1ebfp viu00ean hu00e0ng khu00f4ng”,”position”:”3″,”news_url”:”https://www.24h.com.vn/bi-quyet-lam-dep/day-la-cach-giam-beo-cua-nu-tiep-vien-hang-khong-c673a1049622.html”,”summary”:”Cu00e1ch u0111u1ec3 “nu1ea5m lu00f9n” Vu00e2n Hugo body vu1eabn nu00f3ng bu1ecfng u0111u1ee9ng…”,”v_img_url”:”https://image.24h.com.vn/upload/2-2019/images/2019-05-10/medium/dxsf-1557482415-256-width640height480.jpg”},{“title”:”Giu1ea3ng viu00ean u0110H tiu1ebft lu1ed9 bu00ed ku00edp giu1eef du00e1ng sau khi nghu1ec9 hu01b0u”,”position”:”3″,”news_url”:”https://www.24h.com.vn/bi-quyet-lam-dep/giang-vien-dh-tiet-lo-bi-kip-giu-dang-sau-khi-nghi-huu-c673a1049625.html”,”summary”:”Cu00e1ch u0111u1ec3 “nu1ea5m lu00f9n” Vu00e2n Hugo body vu1eabn nu00f3ng bu1ecfng u0111u1ee9ng…”,”v_img_url”:”https://image.24h.com.vn/upload/2-2019/images/2019-05-10/medium/ava-1557483137-33-width640height480.jpg”}];
window.addEventListener(‘load’, function(){
_random_news_pr_special_and_inner_html_by_position();
});

Nạp pubg mobile | Cách nấu lẩu cá điêu hồng | Cách kho thịt | Cách nấu canh chua | Cách nấu chè đậu đen | Cách nấu chè đậu xanh